English Deutsch

Uroczystość uhonorowania pana Ericha Kuhna

W niedzielę 26 marca w Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Detmold-Ost odbyła się uroczystość uhonorowania pana Ericha Kuhna orderem zasługi za wieloletnią działalność i pomoc na rzecz mieszkańców Zagórowa i okolic, za inicjowanie współpracy partnerskiej między parafią Detmold-Ost i parafiami ewangelickimi w Koninie i Turku. Na nabożeństwo i uroczystość przyjechała delegacja parafialna z Konina oraz Turku wraz z emerytowanym proboszczem ks. Andrzejem Mendrokiem, a kazanie wygłosił ks. Waldemar Wunsz. Podczas nabożeństwa wystąpił chór męski Quarta z Zagórowa, który od lat zapewnia oprawę muzyczną podczas sierpniowego nabożeństwa polsko-niemieckiego w kościele ewangelickim w Zagórowie. Pan Erich Kuhn otrzymał podpisany przez wielu parafian list gratulacyjny, oprawiony w ramę kolaż zdjęć kościoła w Zagórowie oraz ceramikę z grafiką kościoła w Turku.

Erich Kuhn Erich Kuhn Erich Kuhn
Erich Kuhn Erich Kuhn Erich Kuhn
Zdjęcia ze strony: https://www.facebook.com/quartachor/