English Deutsch

Hasło miesiąca

"I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego."

Obj 21,2


1 listopada

Dzień Pamiątki Umarłych
Dzień Wspomnienia Świętych Pańskich

Modlitwy na cmentarzach:
Konin 11:00
Turek 13:00
Koło 14:30

4 listopada – 23. po Trójcy Świętej
Konin 9:30 Komunia
Zagórów 12:00 Komunia
Turek 15:00 Komunia

11 listopada – 3. Przed końcem roku kościelnego
Konin 9:30
100. rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

18 listopada – Przedostatnia roku kościelnego
Konin 9:30
Turek 15:00

28 listopada – Niedziela Wieczności
Konin 9:30 Komunia
Koło 12:00 Komunia
Sompolno 14:00 Komunia

Dzień Wspomnienia Świętych Pańskich

Wspominanie Wszystkich Świętych Pańskich było w kalendarzach luterańskich od samego początku, zgodnie z listem do Hebrajczyków 13,7: Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia naśladujcie wiarę ich. O obchodzeniu tego święta przez polskich luteran świadczy najdobitniej kazanie ks. Samuela Dambrowskiego w tzw. „Dąbrówce” oraz pieśń zawarta w jednym z najstarszych polskich luterańskich kancjonałów „Pieśni Duchowne…” ks. Piotra Artomiusza (wydany w Toruniu w roku 1587).
Jednakże inaczej niż w Kościołach katolickich, święci nie są w luteranizmie identyfikowani z postaciami kanonizowanymi przez Kościół. Świętym jest każdy człowiek prawdziwie wierzący w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Kryterium świętości jest więc tożsame z żywą wiarą w Boga, jako tego, który odkupił ludzkość swoją własną krwią. Dla ewangelika nie jest niczym nadzwyczajnym, kiedy nazwie sam siebie świętym. Ewangelik ma jednak świadomość, że bardzo łatwo jest przestać wierzyć i wtedy człowiek przestaje być świętym. Dlatego tym bardziej trzeba dbać o swoje życie duchowe, o wiarę i relację z Bogiem. W dniu Świętych Pańskich luteranie dziękują Bogu za wszystkich żyjących i zmarłych prawdziwie wierzących chrześcijan.

Dzień Pamiątki Umarłych

1 listopada ewangelicy dziękują Bogu za ten dzień błogosławionego wspominania tych, którzy odeszli a zarazem proszą Boga o pociechę dla wszystkich zasmuconych, o pewność wiary, jaką posiadał ap. Paweł, który w liście do Rzymian pisał: „Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. (Rz 8, 38-39).

Rok Świadectwa Kościoła

Rok 2018 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce został ogłoszony Rokiem Świadectwa Kościoła. Niech Rok Świadectwa Kościoła będzie dla wszystkich zaproszeniem, aby poprzez wspólnotę ochrzczonych w zwiastowanym Słowie i Sakramencie, wzrastało świadectwo o Chrystusie głoszone przez Kościół. Nasze świadectwo.
Hasło biblijne Roku Świadectwa Kościoła:
„Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia” (Obj 21,6).Kościół Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie