English Deutsch

Hasło miesiąca

"Siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga…"

5 Mż 5,14


6 stycznia – Święto Epifanii
Uroczystości miejskie 11:30

7 stycznia – Święto Chrztu Pańskiego
Konin 9:30 Komunia
Turek 15:00 Komunia

14 stycznia – 2. niedziela po Epifanii
Konin 9:30 Komunia
Nabożeństwo ekumeniczne

21 stycznia – Ostatnia niedziela po Epifanii
Konin 9:30
Zagórów 12:00 Komunia
Turek 15:00

28 stycznia – 3. przed Postem Septuagesimae
Konin 9:30
Koło 12:00 Komunia
Sompolno 14:00 Komunia

4 luty – 2. przed Postem Sexagesiamae
Konin 9:30 Komunia
Zgromadzenie parafialne

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018 rok
18-25 stycznia 2018
Prawica Twoja wsławiła się mocą.(2 Mż 15,6)
14 stycznia 2018
Konin 9:30
Parafia Ewangelicko-Augsburska, homilia: ks. prałat D. Kaliński

18 stycznia 2018
Żychlin 17:00
Parafia Ewangelicko-Reformowana, homilia: ks. prałat D. Kaliński

22 stycznia 2018
Konin 18:00
Parafia św. Bartłomieja

24 stycznia 2018
Koło 18:00
Parafia MBCz na Bliznej

25 stycznia 2018
Turek 18:00
Parafia p.w. św. Barbary

Rok Świadectwa Kościoła
Rok 2018 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce został ogłoszony Rokiem Świadectwa Kościoła. Niech Rok Świadectwa Kościoła będzie dla wszystkich zaproszeniem, aby poprzez wspólnotę ochrzczonych w zwiastowanym Słowie i Sakramencie, wzrastało świadectwo o Chrystusie głoszone przez Kościół. Nasze świadectwo.
Hasło biblijne Roku Świadectwa Kościoła:
„Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia” (Obj 21,6).
Kościół Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie