English Deutsch

Hasło miesiąca

"Bóg mówi: I będę wśród nich mieszkał;
będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem."

Ez 37,27


1 listopada – Pamiątka Umarłych
Modlitwa na cmentarzach
Konin 11:00
Turek 13:00
Koło 14:30

5 listopada – 21. po Trójcy Świętej
Konin 9:30 Komunia
Zagórów 12:00 Komunia
Turek 15:00 Komunia

12 listopada – 3. Przed końcem roku kościelnego
Konin 9:30 - Zgromadzenie Parafialne

19 listopada – Przedostatnia roku kościelnego
Konin 9:30
Turek 15:00

26 listopada – Niedziela Wieczności
Konin 9:30 Komunia
Koło 12:00
Sompolno 14:00

Przeglądając Śpiewnik Ewangelicki znajdziemy introity 93 i 94 przeznaczone na dzień 1 listopada. Pierwszy jest przeznaczony na Pamiątkę Świętych Pańskich a drugi na Pamiątkę Umarłych. Jakie więc święto obchodzimy 1 listopada?
Dzień wspomnienia Świętych Pańskich jest obecny w kalendarzach luterańskich, zgodnie z zaleceniem apostolskim Hbr 13,7 Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia naśladujcie wiarę ich. Świadczy o tym np. kazanie ks. bp Samuela Dambrowskiego z popularnej postylli, czy pieśń zawarta w jednym z najstarszych polskich kancjonałów „Pieśni Duchowne…” ks. Piotra Artomiusza z 1587 roku. W dziale o Świętych Pańskich czytamy: Z wielkiej mocy i mądrości/ chwalmy Boga z wysokości/ chwalmyż Go też w Świętych Jego…
Po II wojnie światowej zaczęto obchodzić w kościele luterańskim w Polsce dzień wspominania umarłych. Ale np. Niemcy wspominają ich w Niedzielę Wieczności – ostatnią niedzielę Roku Kościelnego. W 1816 roku mocą dekretu gabinetowego pruskiego króla Fryderyka Wilhelma III – wspominano poległych w czasie wojny napoleońskiej w Totensonntag.
W ten dzień ewangelicy zadają sobie pytanie: czy wolno modlić się za umarłych? Na to pytanie Luteranie znajdują odpowiedź w Księgach Wyznaniowych. Obrona Wyznania Augsburskiego w art. XXVI p. 94: Jeśli zaś chodzi o to, co przeciwnicy przytaczają z ojców na temat „ofiary za zmarłych” to wiemy, że dawni autorowie mówią o modlitwie za zmarłych, której nie zakazujemy, lecz nie godzimy się na odprawianie Wieczerzy Pańskiej za umarłych na podstawie samego jej dokonania (ex opere operato).
Wspominając naszych umarłych nosimy ich w naszej pamięci, naszych sercach i w naszych modlitwach przed Bogiem. Polecamy ich Bożej łasce i miłosierdziu, wiedząc że nie możemy wpłynąć na Boży sąd. To co najlepszego możemy zrobić dla naszych bliskich – to róbmy gdy żyją wśród nas.


Kościół Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie