English Deutsch

Hasło miesiąca

"Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie,
nawet wieczność włożył w ich serca,
a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca."

Kzn 3,11


2 września – 14. po Trójcy Świętej
Konin 9:30 Komunia
Zagórów 12:00 Komunia
Turek 15:00 Komunia

9 września – 15. po Trójcy Świętej
Konin 9:30
Koło 12:00 Komunia
Sompolno 14:00 Komunia

16 września – 16. po Trójcy Świętej
Konin 9:30 Komunia
Zagórów 12:00
Turek 15:00

23 września – 17. po Trójcy Świętej
Konin 9:30
Koło 12:00
Sompolno 14:00

30 września – Dziękczynne Święto Żniw
Konin 9:30 Komunia

Rok Świadectwa Kościoła

Rok 2018 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce został ogłoszony Rokiem Świadectwa Kościoła. Niech Rok Świadectwa Kościoła będzie dla wszystkich zaproszeniem, aby poprzez wspólnotę ochrzczonych w zwiastowanym Słowie i Sakramencie, wzrastało świadectwo o Chrystusie głoszone przez Kościół. Nasze świadectwo.
Hasło biblijne Roku Świadectwa Kościoła:
„Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody życia” (Obj 21,6).
Kościół Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie