English Deutsch

Wprowadzenie nowych Rad Parafialnych w urzędowanie

W niedzielę Invocavit 5 marca 2017 roku podczas nabożeństwa w kościele Świętego Ducha w Koninie ks. Marcin Hintz Biskup Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej dokonał wprowadzenia w urzędowanie Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie, wybranej w głosowaniu podczas Zgromadzenia Parafialnego 30 października 2016 roku. Ks. Bp wskazał na zobowiązania i odpowiedzialność jakie wynikają z wyboru do gremiów kościelnych i życzył Bożego błogosławieństwa dla pełnionej służby. Ks. Biskup wygłosił również kazanie (Gen 3, 1-19). W nabożeństwie wzięli udział parafianie z Konina oraz filiałów w Zagórowie, Kole i Sompolnie.
Po południu podczas nabożeństwa w kaplicy w Turku ks. Bp dokonał wprowadzenia Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Turku.

Rada Parafialna Rada Parafialna Rada Parafialna
Rada Parafialna Rada Parafialna Rada Parafialna