English Deutsch

I Parafialny spływ kajakowy.

19 czerwca parafianie konińscy spotkali się na wspólnym nabożeństwie w kościele w Zagórowie. Po nabożeństwie wszyscy uczestniczyli w I parafialnym spływie kajakowym nadwarciańskim parkiem krajobrazowym. Trasa spływu prowadziła Wartą od Osieczy do mariny w Lądzie, niedaleko klasztoru. Uczestnicy posilili się wspólnie w gospodarstwie agroturystycznym Chmielówka w Osieczy, po czym wyruszyli nad rzekę. Dla wszystkich uczestników spływu była to możliwość sprawdzenia swoich sił na wodzie, wzajemnej zabawy i głębszego poznania. Pogoda okazała się łaskawa – burza rozpoczęła się dopiero po zakończeniu spływu i zwodowaniu kajaków. I z zapewnień uczestników wiemy, że spływ był pierwszy, ale na pewno nie ostatni.

Spływ kajakowy Spływ kajakowy Spływ kajakowy
Spływ kajakowy Spływ kajakowy Spływ kajakowy