English Deutsch

Coroczne polsko - niemieckie nabożeństwo w Zagórowie.

Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa