English Deutsch

Spotkanie Stowarzyszenia "Katyń" w Koninie.

30.01.2015 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się coroczne spotkanie Stowarzyszenia "Katyń" w Koninie.
We wspólnej modlitwie uczestniczyli zaproszeni duchowni ks. Paweł Śmigiel, ks. proboszcz Waldemar Wunsz oraz ks. Tadeusz Jelinek.
Podsumowano działalność w roku 2014 oraz przedyskutowano program na rok 2015.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież z ZSG-E w Koninie z dyrektorem Januszem Kamińskim.
Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Związku Sybiraków Regionu Konińskiego oraz uczniów z I LO im. T. Kościuszki w Koninie, członków "Honorowego Klubu Wnuków Sybiraka", wraz z nauczycielką historii p. Arletą Kurz.
Rodziny Katyńskie są ściśle związane z Sybirakami tragedią ich rodzin, wywiezionych w kwietniu 1940 roku w drugiej wywózce na Sybir.
Zaproponowano wspólną z Kołem Sybiraków, Mszę Św. 13 kwietnia - w dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Współnie z ZSG-E w Koninie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Sekcji Rowerowej CIKLO przy PTTK w Koninie, zostanie zorganizowany II Rowerowy Rajd Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Regionu Konińskiego. Odbędzie się w dniu 23 V 2015. trasą: Turek - Brudzew - Koło - Chełmno, Olszówka - Wólka Czepowa k. Kłodawy.
Stowarzyszenie "Katyń" dziękuje dyrektorowi MBP w Koninie p. Henrykowi Janaskowi, za pomoc i życzliwość w prowadzeniu działalności.
Zdjęcia i materiał udostępniło Stowarzyszenie "Katyń" w Koninie
Stowarzyszenie Katyń Stowarzyszenie Katyń Stowarzyszenie Katyń
Stowarzyszenie Katyń Stowarzyszenie Katyń Stowarzyszenie Katyń