English Deutsch

Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Piknik parafialny.

Hasłem dzisiejszego dnia był cytat z listu św. Pawła do Galacjan: "Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary".
Wysłuchaliśmy "Wezwanie ludu do odbudowy świątyni" z księgi proroka Aggeusza: "Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? (...)Siejecie wiele, lecz mało zbieracie, jecie, lecz nie do syta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła; a kto pracuje by zarobić, pracuje dla dziurawego worka.(...)"
Ks. Wunsz przypomniał tło historyczne powstania Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa oraz na jakie cele przeznaczane są zbierane środki. Opowiedział też historię budowy i dzieje świdnickiego Kościoła Pokoju pw. Trójcy Świętej. Na zakończenie nabożeństwa, na życzenie dwóch jubilatek, odśpiewaliśmy pieśń "Imię Jezus".
Po nabożeństwie piknik parafialny.

Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa
Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa