English Deutsch

Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.

Wniebowstąpienie Wniebowstąpienie Wniebowstąpienie
Wniebowstąpienie Wniebowstąpienie Wniebowstąpienie