English Deutsch

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

W piątek 12 kwietnia przy głazie z tablicą upamiętniającą porucznika Mieczysława Kwileckiego i inne ofiary zbrodni katyńskiej, przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych odczytano apel poległych i złożono kwiaty. W 2010 roku ZSGE wziął udział w ogólnopolskiej akcji „Katyń… ocalić od zapomnienia”, z tej okazji ufundowano okolicznościową tablicę, posadzono dwa dęby, a w ubiegłym roku plac przed szkołą otrzymał nazwę Skwer Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
W tym roku społeczność ZSGE przejęła opiekę nad sztandarem Stowarzyszenia Katyń, który na stałe eksponowany będzie w specjalnie zaaranżowanym miejscu na jednym z korytarzy szkolnych.
W kościele św. Maksymiliana Kolbe odbyła się msza święta, którą odprawili razem
ks. prałat Wojciech Kochański - wikariusz biskupi, proboszcz Parafii św. M. Kolbe
oraz pastor Waldemar Wunsz - proboszcz Parafi Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie.
Modlono się w intencji polskiej elity zamordowanej przed 73 laty w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Starobielsku.

Relacja i zdjęcia na portalu LM.pl
Relacja i zdjęcia na portalu Konin.pl