English Deutsch

Rocznica powstania Państwowej Spółdzielni Spożywców w Turku

W zespole Akt Miasta Turku z lat 1901-1950 przechowywanych przez Archiwum Państwowe w Poznaniu o/Konin, pod datą 5 listopada 1913 roku odnotowano rozpoczęcie działalności przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Spożywcze w Turku z siedzibą w Rynku nr 175, którego celem było "... po możliwie niskiej cenie sprzedawać Swoim Członkom i czynić zyski które stanowić mają oszczędności Członków. Rozwijać stowarzyszenie i zakładać w innych miejscach sklepy spółdzielcze ... ".

Założycielami stowarzyszenia byli mieszkańcy Turku w osobach:
Turek ks.Kanonik Kasprzykowski - proboszcz,
Słonimski Zygmunt - doktor,
Rzęczykowski Jerzy - aptekarz,
Bassow Sergiuisz - komisarz,
Obrębski Stefan - sekretarz,
Nejman Roman - obywatel,
Sikorski Wacław - obywatel,
Donald Julian - obywatel,
Opitz Karol - obywatel,
Sachs Leon - pastor,
A, pierwszymi członkami Zarządu byli:
Roman Nejman - prezes,
Władysław Waberski - wiceprezes,
Józef Dobrzański - skarbnik
Władysław Kaczorowski - sekretarz,
Leon Jan Sachs – pastor - zawiadowca,
Helena Kurnatowska,
Leon Sękalski.
Towarzystwo zostało zatwierdzone przez Gubernatora Kaliskiego na podstawie cyrkularza Ministra Spraw Wewnętrznych, a towarzystwo z czasem przyjęło nazwę Spółdzielni Spożywców „SPÓJNIA” Turkowska spółdzielczość słusznie szczyci się bogatymi, pięknymi tradycjami.