English Deutsch

Pamiątka Reformacji

Święto Reformacji - jedno z ważniejszych świąt obchodzonych przez Kościoły protestanckie.
Hasłem dnia jest werset z Nowego Testamentu:
"Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus."
1 Koryntian 3:11
31 października odbyło się nabożeństwo w parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie.
W nabożeństwie uczestniczyli: ks. dr prałat Tomasz Michalski, ks. Prałat Honorowy Grzegorz Karolak,
oraz ks. Tadeusz Jelinek z parafii ewangelicko-reformowanej z Żychlina.
Nabożeństwo rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Górnicza Zespołu Szkół Górniczo - Energetycznych z Konina, pod batutą Roberta Żurańskiego, wykonując hymn reformacji autorstwa Marcina Lutra pt. "Warownym grodem jest nasz Bóg".
Odczytano fragment Listu do Rzymian (1:16) autorstwa św. Pawła. Uczestnicy nabożeństwa wspólnie czytali Psalm 46:2-8, który był pierwowzorem dla napisania Hymnu Reformacji.
Kazanie wygłosił ks. Tomasz Michalski. Nawiązał do listu św. Pawła, tłumaczył znaczenie słowa reformacja,
mówił o RAPORCIE LUTERAŃSKO-RZYMSKOKATOLICKIEJ KOMISJI DIALOGU DS. JEDNOŚCI
"Od konfliktu do komunii".(więcej o tym dokumencie)
Na zakończenie nabożeństwa Młodzieżowa Orkiestra GZSG-E zagrała wiązankę znanych utworów.
Uczestnicy nabożeństwa kontynuowali spotkanie przy kawie i cieście, w odnowionej sali parafialnej.

Zobacz zdjęcia