English Deutsch

Rajd rowerowy szlakiem konwaliowym

W sobotę 18 maja odbył się rajd rowerowy „szlakiem konwaliowym”. Nazwa szlaku ma bezpośrednie odniesienie do tytułu książki pana Zdzisława Kulawinka „Tam gdzie rosną konwalie”. Książka popularyzuje wiedzę o osadnikach olęderskich, kolonistach niemieckojęzycznych na terenach wschodniej Wielkopolski, po których pozostały dziś jedynie zaniedbane, pozarastane cmentarze.
Podczas rajdu odbyło się spotkanie z ks. Waldemarem Wunsz, który przybliżał uczestnikom wiedzę o wyznaniu i losach ewangelików z regionu.
W ruinach spalonego kilkanaście lat temu kościoła w Grodźcu odbyła się wspólna modlitwa, a na polanie przed dawnym kantoratem w Borowcu Starym wspólny piknik.

Posłuchaj rozmowy z Panem Zdzisławem Kulawinkiem

Rajd rowerowy Rajd rowerowy Rajd rowerowy
Rajd rowerowy Rajd rowerowy Rajd rowerowy