English Deutsch

Odnowienie sali parafialnej

Za zaangażowanie dziękujemy panom Jakubowi i Grzegorzowi oraz Mateuszowi.
Sala parafialna Sala parafialna Sala parafialna