English Deutsch

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

W niedzielę 13 stycznia 2013 roku w kościele Świętego Ducha odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Witając zebranych ks. W. Wunsz powiedział: Czego Bóg od nas oczekuje? To hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan a zarazem pytanie, które wynika z konfrontacji naszego życia, naszych zachowań, naszego postępowania a Bożych oczekiwań, czy raczej Bożych wskazań jak żyć. Dla chrześcijan z Indii – bo to oni przygotowywali tegoroczną tematykę – słowa prorockiego wezwania do wypełniania prawa, okazywania miłości wzajemnej i w pokorze obcowania z Bogiem, te słowa stały się aktualne, bo w Indiach, ale jestem przekonany także w naszym życiu – cierpimy niedosyt sprawiedliwości, miłości i ciepła, zmagamy się z brakiem pokory na religijnej płaszczyźnie naszego życia. Dlatego stajemy przed tym pytaniem wspólnie, podczas dzisiejszego nabożeństwa i wszystkich spotkań w ramach Tygodnia modlitw – by wspólnie w jednoczącej modlitwie wskazać właściwe drogi, spróbować dać sobie odpowiedź – czego Bóg od nas oczekuje.

W kalendarzu liturgicznym Kościoła dzisiejsza niedziela jest Świętem Chrztu Pańskiego - chrztu Jezusa nad Jordanem. Hasło rozpoczętego tygodnia brzmi: Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Na drodze ekumenicznych działań przed 13 laty podpisana została deklaracja kościołów o wzajemnym uznaniu chrztu dokonywanego w imieniu Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Spotykamy się więc dziś na wspólnej płaszczyźnie: przyjętych przez Chrystusa do Świętego Kościoła.
Swoją obecnością zaszczycili ks. Bp Bronisław Dembowski, który wygłosił homilię, ks. prałat Grzegorz Karolak referent do spraw ekumenizmu diecezji włocławskiej, ks. prof. Wojciech Hanc (UKSW), księża prałaci z konińskich parafii, brat z sąsiadującego zakonu reformatów oraz ks. Tadeusz Jelinek z Parafii Ewangelicko-Reformowanej z Żychlina. Obecni byli przedstawiciele władz: prezydent Miasta Konina Józef Nowicki, wiceprezydent Sławomir Lorek, wicestarosta powiatu konińskiego Andrzej Nowak.

Ks. Bp B. Dembowski w homilii wspominał początki ruchu ekumenicznego i podkreślił fakt, że ciągle jeszcze jesteśmy w drodze do jedności. Wskazał na punkty wyznaczone przed laty w encyklice ut unum sunt Jana Pawła II jako stojące jeszcze przed nami i czekające na swoją realizację.

Atmosferę nabożeństwa śpiewem upiększył chór Parafii św. Barbary z Turku pod kierownictwem p. dyrygent Marii Sztab. Dziękując wszystkim zebranym we wspólnej modlitwie życzymy Bożego błogosławieństwa i Jego prowadzenia na drogach naszego życia ku jedności w Chrystusie.

Nabożeństwo ekumeniczne Nabożeństwo ekumeniczne Nabożeństwo ekumeniczne
Nabożeństwo ekumeniczne Nabożeństwo ekumeniczne Nabożeństwo ekumeniczne