English Deutsch

Nabożeństwo w Dublinie

W roku 2007 Kościół Ewangelicko-Augsburski objął swoją opieką duszpasterską Polaków ewangelików, którzy przebywają w Irlandii. Pierwsze nabożeństwo w kościele luterańskim w Dublinie odbyło się 19 maja 2007 r. Potem co dwa miesiące, a od 2008 roku polscy luteranie mogą spotykać się w każdą drugą sobotę miesiąca (oprócz wakacji - lipiec i sierpień) na nabożeństwach prowadzonych w stolicy Irlandii w języku polskim.
11 maja 2013, w sobotę poprzedzającą niedzielę Exaudi, ks. Waldemar Wunsz poprowadził nabożeństwo w Dublinie w kościele St Finian's Lutheran Church (Dublin Adelaide Road 24).
Na organach grał Daniel Woltman z konińskiej Parafii.

 Dublin  Dublin  Dublin
 Dublin  Dublin  Dublin