English Deutsch

Ekumeniczna modlitwa za miasto Koło i jego mieszkańców

Ekumeniczna modlitwa Ekumeniczna modlitwa Ekumeniczna modlitwa
Ekumeniczna modlitwa Ekumeniczna modlitwa Ekumeniczna modlitwa