English Deutsch

Nowa książka o Ślesinie.

O wędrownych sprzedawcach gęsi ze Ślesina słyszeli wszyscy. Ale o osadnictwie niemieckim na tym terenie czy diasporze żydowskiej już niewielu. I właśnie lukę wynikającą z nieznajomości tradycji pogranicza wschodniej Wielkopolski i Kujaw Borowych wypełnia książka pt. "Z problematyki etnograficznej Ślesina i okolic".
Zawarte w niej teksty dotyczą m.in. gwary okolic Ślesina, żargonu wędrownych przekupniów, obyczajowości rodzinnej i związanej z rzemiosłem, miejsca karczem i browarów w lokalnym krajobrazie kulturowym.
Ich opisania podjął się zespół autorów pod kierownictwem dr Elwiry Jeglińskiej. W jego skład weszli naukowcy, muzealnicy i pasjonaci regionalnej historii: prof. dr hab. Józef Chojnacki, dr Jolanta Kmieć, dr Piotr Gołdyn, ks. mgr Andrzej Mendrok, mgr Elżbieta Sztamblewska, mgr Andrzej Głaz, mgr Jacek Biskupski i Paweł Pachulski. Książce patronuje Radio Konin.
Publikacja została wydana dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Rozdział o ewangelicyzmie na obecnym terenie gminy Ślesin autorstwa ks. A. Mendroka wnosi wiele mało znanych i mało zbadanych faktów dotyczących przeszłości ziem związanych z osadnictwem ewangelickim. Należą się podziękowania za wytrwałe przeglądanie archiwaliów i wyławianie z nich cennych informacji o mieszkańcach sprzed wojny.
Publikacja ma charakter pionierski. Jest napisaną przystępnym językiem pracą naukową. Promocja książki odbyła się w piątek 21 grudnia 2012 r. w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Ślesinie. Zaprezentowano też elektroniczne archiwum kultury ludowej Ślesina. Zostało przygotowane przez Lokalną Grupę Działania, zawiera setki fotografii z lat 1880-1950 oraz nagrania audio i video związane z historią miasta i gminy.