English Deutsch

Konferencja popularno-naukowa 450-lecie wydania Biblii Brzeskiej

Biblia Brzeska


Program:

10:00 Wprowadzenie - Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie
Powitanie - Anna Matczak - Gaj, Dyrektor ZSEU w Żychlinie
10:30 Ewa Jóźwiak
Reformacja i potrzeba tłumaczenia tekstu Pisma Świętego na język narodowy
10:50 Mateusz Jelinek
Historia powstania Biblii Radziwiłłowskiej
Przejście do Kościoła Ewangelicko - Reformowanego w Żychlinie
11:30 Krzysztof Bandoła-Skierski
Biblia Brzeska - najstarsze tłumaczenie Pisma Świętego na język polski z języków oryginalnych.
12:15 ks. Tadeusz Jelinek
Znaczenie Biblii Pińczowskiej w społeczności lokalnej
12:30 Przerwa kawowa - ZSEU
13:00 dr Joanna Mielczarek
Tłumaczenie Biblii a uformowanie się literackiego języka polskiego w XVI w.
13:30 Jakub Aleksandrowicz
Biblia Brzeska i inne tłumaczenia tekstów biblijnych w rożnych metodach dydaktycznych.
Projekt edukacyjny i metoda "odwróconej klasy".
14:00 Zakończenie
dr Krzysztof Wereszczyński, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie