English Deutsch

Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa.

Hasłem dnia był cytat z listu św. Pawła do Galacjan: „Dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary”.
Nabożeństwo odbyło się w ogrodzie parafialnym. Akompaniament zapewnił ks. Wunsz... z zespołem, wocal, czyli śpiew parafianie.
Po nabożeństwie, co jest już tradycją, piknik parafialny. Opiekę nad grillem sprawował, tym razem bez pomocników, jak zawsze niezawodny kurator parafii pan Kebernik.

Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa
Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa
Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa
Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa Święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa