English Deutsch

Pamiątka Reformacji. 501 lat reformacji.

„Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”. 1 Kor 3,11

31 października 1517 roku w Wittenberdze augustiański zakonnik ks. dr Marcin Luter ogłosił 95 tez, które były propozycjami tematów do dyskusji o pokucie i odpustach. Wydarzenie to zapoczątkowało odnowę Kościoła chrześcijańskiego.

501 lat reformacji 501 lat reformacji 501 lat reformacji
501 lat reformacji 501 lat reformacji 501 lat reformacji