English Deutsch

Nabożeństwo ekumeniczne – Konin 14.01.2018

Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma już wieloletnią tradycję. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei. Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw. Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Wyjścia 15, 1-21. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Karaibów. Hasłem tegorocznego Tygodnia są słowa Prawica Twoja wsławiła się mocą.
Homilię wygłosił ks. prałat dr Dariusz Kaliński. W nabożeństwie uczestniczyli: Prezydent Konina Józef Nowicki, Zastępca Prezydenta Sławomir Lorek, duchowni z biskupem seniorem Bronisławem Dembowskim. Oprawę muzyczną i wokalną zapewniła młodzież z CKU Konin.

Nabożeństwo ekumeniczne Nabożeństwo ekumeniczne Nabożeństwo ekumeniczne
Nabożeństwo ekumeniczne Nabożeństwo ekumeniczne Nabożeństwo ekumeniczne
Nabożeństwo ekumeniczne Nabożeństwo ekumeniczne Nabożeństwo ekumeniczne