English Deutsch

Modlitwy ekumeniczne w Gminie Zagórów – 18.08.2018

W sobotę 18-08-2018, na trzech nieczynnych cmentarzach ewangelicko-augsburskich w Gminie Zagórów, odbyły się modlitwy ekumeniczne poprowadzone przez księdza Waldemara Wunsza z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie oraz księdza Jana Walczaka z Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Trąbczynie, przy udziale zaproszonych gości i mieszkańców okolicznych wsi. To właśnie na cmentarzach w Michalinowie Trąbczyńskim, Łazińsku Pierwszym i Łazińsku Hucie latem tego roku pojawiły się okazałe kamienie z tablicami informującymi o charakterze miejsca. Fundatorem i inicjatorem postawienia tablic jest Pan Erich Kuhn, który urodził się i dzieciństwo spędził wraz z rodziną w Łazińsku a od wielu lat zamieszkuje w Niemczech. Każdego jednak roku przyjeżdża wraz z przyjaciółmi i rodziną do ukochanego Zagórowa, gdzie między innymi odwiedza groby swoich przodków spoczywających na zapomnianych, leśnych cmentarzach. Po tym jak w ubiegłym roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Frydhof, odbyły się prace porządkowe na cmentarzach w Michalinowie i w Hucie, ustawienie kamieni z tablicami stało się możliwe a pamięć o zmarłych została przywrócona. Pomocą służyli mieszkańcy, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej, uczniowie z Gimnazjum w Trąbczynie oraz pan Jan Kloc – radny zagórowski, który własnymi rękoma wykonał większość najcięższych prac na wszystkich trzech cmentarzach. Cmentarz w Łazińsku Pierwszym, na skutek skomplikowanego biegu historii, znajduje się obecnie w rękach prywatnych. Oczyszczony tam został skrawek terenu w celu ustawienia krzyża, kamienia i symbolicznego lapidarium z zaledwie kilku z kilkudziesięciu zachowanych i niszczejących w krzakach nagrobków. Podczas modlitw odczytane zostały w języku polskim i niemieckim fragmenty Biblii, padły ważne słowa o tolerancji, o poszukiwaniu podobieństw zamiast różnic, o konieczności poszanowania drugiego człowieka, o jednym wspólnym Bogu. Pan Erich Kuhn opowiedział o zapamiętanych z dzieciństwa wydarzeniach, tych dobrych i tych złych.
Spotkanie zakończyło się w świetlicy OSP Trąbczyn, gdzie goście podziwiać mogli kolekcję miniatur wykonanych praz pana Jana Kloca oraz również jego autorstwa wystawę związaną ze 100-leciem odzyskania niepodległości.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniach i przyczynili się do ich oprawy a wcześniej mieli swój wkład w prace porządkowe na upamiętnionych cmentarzach.

Modlitwy ekumeniczne Zagórów Modlitwy ekumeniczne Zagórów Modlitwy ekumeniczne Zagórów
Modlitwy ekumeniczne Zagórów Modlitwy ekumeniczne Zagórów Modlitwy ekumeniczne Zagórów
Modlitwy ekumeniczne Zagórów Modlitwy ekumeniczne Zagórów Modlitwy ekumeniczne Zagórów