English Deutsch

Tablica pamiątkowa poświęcona płk. Witoldowi Sztarkowi

Na murach I LO w Koninie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą płk. Witoldowi Sztarkowi. Był to wkład w obchody 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dzień Weterana obchodzony 1 września.
Na uroczystości do Konina przybyła wnuczka Witolda Sztarka - Grażyna Pstrokońska-Nawratil, która z sentymentem wspominała dzieciństwo spędzone w Koninie i dziadka, którego po wyprowadzce, często odwiedzała.
- Jako nauczyciel matematyki Witold Sztark wpisuje się w obchody jubileuszu 155-lecia szkoły – mówiła Elżbieta Świder dyrektor I LO.
„I LO przez 155 lat istnienia w swoich progach miało zaszczyt gościć postacie wyjątkowe, charyzmatyczne i cieszące się autorytetem. Jesteśmy dumni z każdego pedagoga i absolwenta. Galeria ludzi wybitnych zostaje wzbogacona o nazwisko płk. Witolda Sztarka, który swoim życiem i postawą wpisał się w historię I LO i miasta Konina”.
Rodzinę Sztarków i sylwetkę płk. Witolda Sztarka przypomniał bardzo dokładnie Piotr Rybczyński z Archiwum Państwowego w Koninie, prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina.
Modlitwę ekumeniczną poprowadził ks. Waldemar Wunsz wraz z ks. Tadeuszem Jelinkiem – kapelanem ekumenicznym Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz z ks. prałatem Wojciechem Kochańskim z Parafii św. Maksymiliana Kolbe, wikariuszem biskupim Diecezji Włocławskiej.
Odczytano apel poległych, oddano salwę honorową, uhonorowano kombatantów i weteranów, a Konin został wyróżniony tytułem Miejsca Przyjaznego Weteranom. Goście nie zapomnieli o pomniku upamiętniającym poległych we wrześniu 1939 roku koninian, tuż za parkiem, gdzie udali się, ja co roku, aby oddać hołd i złożyć wspólną wiązankę.
Tekst i zdjęcia z portalu lm.pl
I LO w Koninie I LO w Koninie I LO w Koninie
I LO w Koninie I LO w Koninie I LO w Koninie
I LO w Koninie I LO w Koninie I LO w Koninie