Dziękczynne święto Żniw

Na organach gra Miłosz Bonar