Nabożeństwo ekumeniczne

Na organach gra Miłosz Bonar