Nabożeństwo i piknik z udziałem gości z Niemiec
dawnymi mieszkańcami Zagórowa i okolic oraz ich potomkami.